Les llars d»infants normalment acostumen a ser un dels primers contactes externs a la família on els nens i nenes entren en contacte per primer cop amb un entorn educatiu i social que vagi més enllà del pare, la mare i els seus essers més propers. Alhora, les llars d»infants acostumen a ser també un dels primers llocs fora del nucli familiar on el nen o la nena desenvolupa la seva personalitat i la seva pròpia autonomia, així com s»erigeixen com un dels nuclis centrals on el petit o petita comença a adquirir coneixements.

2014-02-19 17 18 47

Per tot l»anterior és indispensable que la llar d»infants del teu fill o filla sàpiga donar una resposta responsable i adequada al rol que li toca assumir com element principal en el desenvolupament humà, i de tot tipus, del nen o nena que forma part de la llar d»infants. A la llar d»infants Mataró, una llar d»infants Mataró trobaràs un entorn òptim i adequat per al teu infant i trobaràs un lloc que es basa amb un prestigiós sistema d»aprenentatge i de reconeguts resultats com és el sistema d»aprenentatge basat en la metodologia «Glenn Doman».

Així la llar d»infants Sant Jordi introdueix a l’infant a un entorn on no tan sols (que també) les branques d»aprenentatge tradicionals de caràcter tradicional tinguin importància, sinó que les mateixes, i tot el centre en si mateix, responguin al sistema d»estimulació primerenca, és a dir, que permetin al nen o nena viure i conviure dins un entorn enriquidor i estimulant des de ben petit o petita.

Finalment dir que tot aquest sistema d»aprenentatge va íntimament col·ligat amb la filosofia de «Reggio Emilia» que impregna tota l»organització i estructura de l»escola. Una filosofia que basa tot l»anterior dins d»un entorn harmònic, amb un grau alt grau de benestar i alegria a l»entorn.

Deja una respuesta